PRIVACY VERKLARING SW GLOBAL BV

SW GLOBAL BV gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen(5249JJ) aan Kievitsven 34, hierna te noemen “SW GLOBAL BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. SW GLOBAL BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert SW GLOBAL BV u over de manier waarop SW GLOBAL BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door SW GLOBAL BV worden aangeboden op www.sw-international.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel
  SW GLOBAL BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.sw-international.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. SW GLOBAL BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door SW GLOBAL BV.
 2. Verbetering van diensten SW GLOBAL BV
  SW GLOBAL BV kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor SW Group BV uitvoeren, geeft SW GLOBAL BV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 3. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt SW GLOBAL BV deze gegevens net zoals die van andere klanten van SW GLOBAL BV.
 4. Andere doeleinden
  Tot slot kan SW GLOBAL BV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. SW GLOBAL BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door SW GLOBAL BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden SW GLOBAL BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) SW GLOBAL BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. SW GLOBAL BV maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die SW GLOBAL BV ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@sw-international.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat SW GLOBAL BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.sw-international.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid SW GLOBAL BV

 1. SW GLOBAL BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die SW GLOBAL BV verwerkt ten behoeve van www.sw-international.com. SW GLOBAL BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. SW GLOBAL BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.sw-international.com, tenzij SW GLOBAL BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. SW GLOBAL BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.sw-international.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.sw-international.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.sw-international.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 13-01-2020.